Jiří Strejc

zivotopis-foto_orezse narodil 17. dubna 1932 v Praze. Vystudoval Pražskou konzervatoř (1948 – 1953) obor hra na varhany ve třídě prof. M. Kampelsheimera a kompozici u prof. O. A. Tichého. V letech 1942 – 1953 byl varhaníkem chrámu Panny Marie Královny Míru v Praze – Lhotce. Od roku 1957 do června 2001 působil jako ředitel kůru v katedrále Sv. Ducha v Hradci Králové.

Široké spektrum jeho umělecké působnosti zahrnuje činnost liturgickou, koncertní,skladatelskou, sbormistrovskou a v neposlední řadě i pedagogickou. Po celou dobu svého působení v hradecké katedrále vedl tamní chrámový sbor a v roce 1965 založil komorní vokální sbor Cantores artis antiquae. V době, kdy byly varhany z ideologických důvodů vytlačovány z hudebního života, se mu podařilo prosadit zřízení varhanního oddělení v hradecké LŠU. Pro diecézi vychoval řadu varhaníků, nejdříve soukromě a později v rámci výuky varhanní hry na Biskupském gymnáziu. Dlouhá léta působil jako varhaník v královéhradecké smuteční obřadní síni.

Těžiště Strejcovy bohaté a osobité tvorby zaujímá poměrně rozsáhlá
tvorba pro varhany a pochopitelně liturgická hudba. Svědectvím autorova skladatelského citu je skutečnost, že při vysoké umělecké úrovni jsou skladby pro běžné chrámové sbory interpretačně dostupné. Pozoruhodná a dosud málo známá je Strejcova vokální tvorba profánní.

Životní pouť Jiřího Strejce se uzavřela 8. prosince 2010.

Vzpomínky na Jiřího Strejce v mediích


Katalog skladeb Jiřího Strejce

Nahrávky Jiřího Strejce

Fotogalerie Jiřího Strejce

Varhanní koncerty

 

0

Your Cart