Jiří Strejc

Život

Jiří Strejc se narodil 17. dubna 1932 v Praze. Vystudoval Pražskou konzervatoř (1948 – 1953) obor hra na varhany ve třídě prof. M. Kampelsheimera a kompozici u prof. O. A. Tichého. V letech 1942 – 1953 byl varhaníkem chrámu Panny Marie Královny Míru v Praze – Lhotce.
Od roku 1957 do června 2001 působil jako ředitel kůru 
v katedrále
sv. Ducha
v Hradci Králové.

Široké spektrum jeho umělecké působnosti zahrnuje
činnost liturgickou, koncertní, skladatelskou, sbormistrovskou
a v neposlední řadě i pedagogickou. Po celou dobu svého působení v hradecké katedrále vedl tamní chrámový sbor a v roce 1965 založil komorní vokální sbor Cantores artis antiquae.
V době, kdy byly varhany z ideologických důvodů vytlačovány z hudebního života, se mu podařilo prosadit zřízení varhanního oddělení v hradecké LŠU. Pro diecézi vychoval řadu varhaníků, nejdříve soukromě a později v rámci výuky varhanní hry na Biskupském gymnáziu. Dlouhá léta působil jako varhaník v královéhradecké smuteční obřadní síni.

Těžiště Strejcovy bohaté a osobité tvorby zaujímá poměrně rozsáhlá tvorba pro varhany a pochopitelně liturgická hudba. Svědectvím autorova skladatelského citu je skutečnost, že při vysoké umělecké úrovni jsou skladby pro běžné chrámové sbory interpretačně dostupné. Pozoruhodná a dosud málo známá je Strejcova vokální tvorba profánní.

Životní pouť Jiřího Strejce se uzavřela 8. prosince 2010.

Historie spolku

Spolek Společnost přátel Jiřího Strejce byl založen v roce 2011.

U jeho zrodu stáli skladatelovi nejbližší.

Manželka Marie, varhaník Václav Uhlíř, pěvec Jakub Hrubý, muzikolog Václav Uhlíř ml. a Marie Uhlířová.

2011

Založení Společnosti přátel Jiřího Strejce

Koncert k nedožitým 80 narozeninám Jiřího Strejce

Vydání souhrnného varhanního díla Jiřího Strejce

2012

Vydání 4 mší Jiřího Strejce.

2014

Vydání sborníků Duchovní sborová tvorba, Světská sborová tvorba a instruktivních skladeb pro děti.

2018

Vydání Střípků pro smyčcový orchestr a Českého Betléma

2020

Příprava projektu koncertů k 10. výročí úmrtí Jiřího Strejce

vydaných skladeb tiskem
0
skladeb , které připravujeme ke stažení zdarma
0
členů spolku Přátel Jiřího Strejc
0
smutečních obřadů, které Jiří Strejc odehrál
0
0

Your Cart