Katalog skladeb

Varhanní tvorba

 • Ciaccona brevis (GeSgc 1.01, 1951?)
 • Fuga in Re (GeSgc 1.02, 1952)
 • Sonata I. (GeSgc 1.03, premiéra 1978)
 • Koncertní etuda cis moll (GeSgc 1.04, 1980)
 • Koncertantní etuda (GeSgc 1.05, 1985)
 • Scherzo (GeSgc 1.06, 1986)
 • Invokace C-H-E-B pro velké varhany (GeSgc 1.07, 2008)

Mše

 • Orbis factor (GeSgc 2.01, 1959)
 • Lux et Origo (GeSgc 2.02, 1960)
 • Kyrie fons bonitatis (GeSgc 2.03, 1964)
 • Pater excelse (GeSgc 2.04, cca 1990)
 • České mešní ordinarium pro liturgii v zelené barvě (GeSgc 2.05, 1973)
 • Česká mše koledová (GeSgc 2.06, 1992)

Sborová tvorba duchovní

 • Ecce sacerdos magnus (GeSgc 3.01, 1964)
 • Viděl jsem vodu (GeSgc 3.02,?)
 • Žalm 32 (GeSgc 3.03, 1996)
 • Pokrop mě, pane, yzopem (GeSgc 3.04, 1965)
 • Alleluja (GeSgc 3.05, 1970)
 • Proglas (GeSgc 3.06, 1990)
 • Graduale Hodu Božího Svatodušního (GeSgc 3.07,?)
 • Offertorium Hodu Božího Svatodušního (GeSgc 3.08,?)
 • Prosba k Žarošické Matce Boží (GeSgc 3.09, 2001)
 • Introit slavnosti Nejsvětější Trojice (GeSgc 3.10, 1985)
 • Communio slavnosti Nejsvětější Trojice (GeSgc 3.11, 1985)
 • Sbory k svátku Těla a Krve Páně (GeSgc 3.12, 1950 – 1952)
 • Variace písní rorátních (GeSgc 3.13, 1961)
 • Gloria in Nativitatis Domini (GeSgc 3.14, 2002)
  Pašije podle sv. Marka (GeSgc 3.15, 1985)
 • Ave Maris Stella (GeSgc 3.16, 1946)
 • Až přijdu matičko do nebe (GeSgc 3.17,?)
 • Communio in Nativitatis Domini (GeSgc 3.18, 2002)
 • Graduale in Nativitatis Domini – Zpívám o Panně (GeSgc 3.19, 2002)
 • Hle, prapor Králův (GeSgc 3.20, 1964)
 • Hospodin přísahal (GeSgc 3.21, 1999)
 • Já jsem brána (GeSgc 3.22,?)
 • Kriste, tys naše naděje (GeSgc 3.23,?)
 • Naděje naše (GeSgc 3.24, 1975)
 • Pane, jsi to Ty (GeSgc 3.25, po roce 1993)
 • Prosba k Panně Marii o ochranu (GeSgc 3.26,?)
 • Quaesumus ke svatbě (GeSgc 3.27, 1965)
 • Slovo se stalo tělem (GeSgc 3.28,?)
 • Spasiteli, jsi mi dražší (GeSgc 3.29, 1974)
 • Svatý Václave (GeSgc 3.30, 2007)
 • Tvůj přítel Lazar (GeSgc 3.31,?)
 • Utišené tělo (GeSgc 3.32,?)
 • Vstupní zpěv k popeleční středě (GeSgc 3.33,?)
 • Z hvězdy vyšlo slunce (GeSgc 3.34,?)
 • Žalm 27 (GeSgc 3.35, 2010)
 • Znělka ke 330. výročí Královéhradecké diecéze (GeSgc 3.36, 1994)

Sborová tvorba světská

 • Hradčany (GeSgc 4.01, 1990 – 1993)
 • Únor 1948 (GeSgc 4.02, 1993)
 • Tři písně o růžích (GeSgc 4.03, 1992)
 • Pocta J. B. Foersterovi (GeSgc 4.04, 2010)
 • Osiřelo dítě (GeSgc 4.05,?)
 • Boleráz, boleráz (GeSgc 4.06, premiéra 1997)
 • Chodila po včelínku (GeSgc 4.07, premiéra 1997)
 • Tráva neroste (GeSgc 4.08, premiéra 1997)
 • Tancuj, tancuj (GeSgc 4.09,?)
 • Epitaf I., II., III. (GeSgc 4.10,?)
 • Koleda (GeSgc 4.11,?)
 • Odcházím po cestě (GeSgc 4.12, 1976)
 • Sonoria I., II., III. (GeSgc 4.13, 1987)
 • Tacitův vzkaz českému parlamentu (GeSgc 4.14, po 1990)
 • Tři zbojnické písně (GeSgc 4.15,?)
 • Věčnost (GeSgc 4.16, 2003)

Instruktivní tvorba

 • Duetinno (GeSgc 5.01,?)
 • Čtyřlístek (GeSgc 5.02, 1986)
 • ABC pedálové hry (GeSgc 5.03, 1986)

Instrumentální tvorba

 • Fanfára pro osm žesťových nástrojů (GeSgc 6.01,?)
 • Hrst střípků (GeSgc 6.02, 1976)
 • Koncertní parafráze na „Hej mistře“ (GeSgc 6.03,?)
 • Na zteč! (GeSgc 6.04, 1954)
 • Novela (GeSgc 6.05, 1981)
 • Pastorále pro cymbelstern, trubku a varhany (GeSgc 6.06, 2002)
 • Preambulum ke mši F. X. Brixiho (GeSgc 6.07, 1950)
 • Slavnostní intráda (GeSgc 6.08, 1982)
 • Telefonní znělka královéhradeckého kraje (GeSgc 6.09,?)
 • Vivat Antonín Houdek (GeSgc 6.10, 2008)
 • Znělka královéhradeckého kraje (GeSgc 6.11, 2002)
 • Znělka pro Cecilku (GeSgc 6.12,?)

Tvorba pro sólový hlas

 • Aforismus L. N. Tolstého (GeSgc 7.01,?)
 • Aforismy (GeSgc 7.02, 1984)
 • Ave Maria (GeSgc 7.03, 1948)
 • Český betlém (GeSgc 7.04, premiéra 1990)
 • Odcházím (GeSgc 7.05, 1976)
 • Zpověď osamělého muže (GeSgc 7.06, 1983)
 • Žalm 84 (GeSgc 7.07, 1955)

Torza

 • Rex genitor – mše (GeSgc 8.01, 1962 – 1963)
 • Credo pro liturgii v zelené barvě (GeSgc 8.02, 1972 – 1973)
0

Your Cart