Invokace C-H-E-B

100 

Kategorie:
      

Revidoval Václav Uhlíř

Je vítěznou skladbou chebské kompoziční soutěže (2008). Harmonicky i formálně se od ostatních Strejcových skladeb poněkud liší a autor se spíše přiklání ke kompozičním stylům některých svých současníků.