Katalog skladeb

Varhanní dílo / Organ works

Vybrané skladby si můžete poslechnout online přímo na našem webu.

Mše / Messe

Noty a partitury všech skladeb si můžete zakoupit v našem e-shopu.

Sborová tvorba duchovní

 • GeSgc     Titul
 • 3.01        Ecce sacerdos magnus (1964)
 • 3.02        Viděl jsem vodu (?)
 • 3.03        Žalm 32 (1996)
 • 3.04        Pokrop mě, pane, yzopem (1965)
 • 3.05        Alleluja (1970)
 • 3.06        Proglas (1990)
 • 3.07        Graduale Hodu Božího Svatodušního (?)
 • 3.08        Offertorium Hodu Božího Svatodušního (?)
 • 3.09        Prosba k Žarošické Matce Boží (2001)
 • 3.10        Introit slavnosti Nejsvětější Trojice (1985)
 • 3.11        Communio slavnosti Nejsvětější Trojice (1985)
 • 3.12        Sbory k svátku Těla a Krve Páně (1950 – 1952)
 • 3.13        Variace písní rorátních (1961)
 • 3.14        Gloria in Nativitatis Domini (2002)
 • 3.15        Pašije podle sv. Marka (1985)
 • 3.16        Ave Maris Stella (1946)
 • 3.17        Až přijdu matičko do nebe (?)
 • 3.18        Communio in Nativitatis Domini (2002)
 • 3.19        Graduale in Nativitatis Domini – Zpívám o Panně (2002)
 • 3.20        Hle, prapor Králův (1964)
 • 3.21        Hospodin přísahal (1999)
 • 3.22        Já jsem brána (?)
 • 3.23        Kriste, tys naše naděje (?)
 • 3.24        Naděje naše (1975)
 • 3.25        Pane, jsi to Ty (po roce 1993)
 • 3.26        Prosba k Panně Marii o ochranu (?)
 • 3.27        Quaesumus ke svatbě (1965)
 • 3.28        Slovo se stalo tělem (?)
 • 3.29        Spasiteli, jsi mi dražší (1974)
 • 3.30        Svatý Václave (2007)
 • 3.31        Tvůj přítel Lazar (?)

Noty a partitury všech skladeb si můžete zakoupit v našem e-shopu.

Sborová tvorba světská

 • GeSgc     Titul
 • 4.01         Hradčany (1990 – 1993)
 • 4.02         Únor 1948 (1993)
 • 4.03         Tři písně o růžích (1992)
 • 4.04         Pocta J. B. Foersterovi (2010)
 • 4.05         Osiřelo dítě (?)
 • 4.06         Boleráz, boleráz (premiéra 1997)
 • 4.07         Chodila po včelínku (premiéra 1997)
 • 4.08         Tráva neroste (premiéra 1997)
 • 4.09         Tancuj, tancuj (?)
 • 4.10          Epitaf I., II., III. (?)
 • 4.11          Koleda (?)
 • 4.12          Odcházím po cestě (1976)
 • 4.13          Sonoria I., II., III. (1987)
 • 4.14          Tacitův vzkaz českému parlamentu (po 1990)
 • 4.15          Tři zbojnické písně (?)
 • 4.16          Věčnost (2003)

Noty a partitury všech skladeb si můžete zakoupit v našem e-shopu.

Instruktivní tvorba

 • GeSgc     Titul
 • 5.01        Duetinno (?)
 • 5.02        Čtyřlístek (1986)
 • 5.03        ABC pedálové hry (1986)

Noty a partitury všech skladeb si můžete zakoupit v našem e-shopu.

Instrumentální tvorba

 • GeSgc     Titul
 • 6.01        Fanfára pro osm žesťových nástrojů (?)
 • 6.02        Hrst střípků (1976)
 • 6.03        Koncertní parafráze na „Hej mistře“ (?)
 • 6.04        Na zteč! (1954)
 • 6.05        Novela (1981)
 • 6.06        Pastorále pro cymbelstern, trubku a varhany (2002)
 • 6.07        Preambulum ke mši F. X. Brixiho (1950)
 • 6.08        Slavnostní intráda (1982)
 • 6.09        Telefonní znělka královéhradeckého kraje (?)
 • 6.10        Vivat Antonín Houdek (2008)
 • 6.11        Znělka královéhradeckého kraje (2002)
 • 6.12        Znělka pro Cecilku (?)

Noty a partitury všech skladeb si můžete zakoupit v našem e-shopu.

Tvorba pro sólový hlas

 • GeSgc     Titul
 • 7.01        Aforismus L. N. Tolstého (?)
 • 7.02        Aforismy (1984)
 • 7.03        Ave Maria (1948)
 • 7.04        Český betlém (premiéra 1990)
 • 7.05        Odcházím (1976)
 • 7.06        Zpověď osamělého muže (1983)
 • 7.07        Žalm 84 (1955)

Noty a partitury všech skladeb si můžete zakoupit v našem e-shopu.

Torza

 • GeSgc     Titul
 • 8.01        Rex genitor – mše (1962 – 1963)
 • 8.02        Credo pro liturgii v zelené barvě (1972 – 1973)

Noty a partitury všech skladeb si můžete zakoupit v našem e-shopu.

 

Add Your Comment

0

Your Cart